Anti-PK-bloggen

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet.

I denna blogg ska PK-problematiken analyseras i en handfull perspektiv (se kategorier till höger).

google-site-verification: google77797f96df7eed03.html

Med feminismen som täckmantel.

Feminism vs jämställdhetPosted by Torsten Sandström Thu, March 08, 2018 11:33:00

När manliga svenska politiker avgår blir dom lobbyister. Dom säljer ut sitt offentliga kontaktnät till privata affärslivet och får mycket bra betalt. Dörröppnare brukar visst denna manliga vaktmästarsyssla kallas. Killar som inte av egen maskin kan fixa jobb kan kanske bli diplomater på Island, Jordanien eller Sydkorea. När deras kvinnliga kollegor, modell (s), slutar skaffas dom lågbeskattade jobb i internationella organisationer. Och jobbförmedlingen betalas med statliga medel, från departement, SIDA mfl.

Margot Wallström är typexemplet på en person som gjort karriär denna väg. Hon har blivit smått förmögen på kuppen. Mona Sahlin missade tråkigt nog jobbet på ILO i Genève, en ansökan som kostat svenska staten omkring en miljon kronor att marknadsföra. SIDA-chefen Charlotte Gornitzka lyckades bättre med en ny anställning på OECD i Paris. Men det blev dyrare, omkring 12 miljoner miljoner kronor fick svenska staten punga ut (samfinansierat mellan regeringen och SIDA). Men det var det uppenbarligen värt. Den s-märkta partisekretaren Carin Jämtin kunde nämligen äntra SIDA-toppen i Charlottes ställe. Och så nu Åsa Regnér, som ska befordras till en generöst beskattad toppanställning på FN i New York. Vad det kostat skattebetalarna i transferavgift är ännu oklart (men vi betalar redan omkring 11 miljarder per år till FN). Kanske är befordran bra även för Åsas familjelycka. Hennes make jobbar nämligen på Microsoft i Sverige och kan troligtvis befordras till något USA-kontor i hennes närhet?

Lyckan är stor på den internationella kvinnodagen. Åtminstone för dom som tillhör det politiska etablissemanget, vårt nya frälse. Vem minns längre socialminister Gustav Möller (s), som sa att varje slösad skattekrona är en stöld från svenska folket.  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post41

En muntration behövs i snöyran...

Feminism vs jämställdhetPosted by Torsten Sandström Wed, February 28, 2018 17:49:28
Källa: Steget Efter  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post38

Feministisk rubriksättning

Feminism vs jämställdhetPosted by Torsten Sandström Tue, December 26, 2017 11:35:47
Vad tycks om denna rubrik från e-Dagens nyheter 2017-12-26? Artikeln handlar om en kvinna som gör porrfilm. En feministsik rubriksättning på DN resulterar i den text som syns på bilden. Frågan är om DN agerar sakligt, då man förskönar en kvinnas agerande som regissör av porrfilm? En manlig kollega hade nog fått rubriken: "Snuskigt sex och orena värderingar". Vad sägs om att vända på rubriken i syfte att rikta kritik mot DN: "Rent sex men snuskiga värderingar på DN"?  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post22

Är statsfeminismen en form av hjärntvätt?

Feminism vs jämställdhetPosted by Torsten Sandström Sat, December 23, 2017 14:54:59

En julklapp som saxats från SvD 2017-12-23; författare Ivar Arpi:

LEDARE | STATSFEMINISMEN

När vågar vi ta itu med vår egen hjärntvätt?

Kanske krävs det en hovnarr för att säga sanningen, att påpeka att kejsaren är naken. Som en av Norges mest välkända komiker och uttalad högersosse var Harald Eia kanske precis rätt person att visa hur samhällsvetenskapen ignorerar biologiska förklaringar av ideologiska skäl.

Oförarglig. Om något ord hade kunnat beskriva hur den norske komikern Harald Eia uppfattades innan han gjorde Hjernevask är det nog oförarglig . Fast det är inte helt rätt – ingen som är så rolig är helt och hållet oförarglig. I Hjernevask försöker han få till intervjuer med vanliga norrmän. De flesta brister ut i skratt bara av att se honom, nästan ingen vill ställa upp, utan går vidare. ”Men det är inte ett skämt! Det är ett seriöst program”, utbrister Eia gång på gång.

Upplägget i de sju avsnitten är att Eia först intervjuar norska samhällsvetare om en specifik fråga. I första avsnittet handlar det om könsskillnader, och utan undantag får han svaret att biologiska skillnader antingen inte finns, eller är irrelevanta. Allt beror på socialisering, vilka förväntningar vi har från samhället och så vidare, menar de norska forskarna. Till exempel att män och kvinnor i Norge, och övriga västvärlden, gör olika yrkesval.

Därefter pratar han med världens främsta experter som forskar om samma frågor, men utifrån andra discipliner.

I avsnittet om könsskillnader talade han med Steven Pinker, i grunden lingvistiker, Simon Baron Cohen, professor i psykopatologi, och Anne Campbell, evolutionspsykolog.

I samtal med dem framkom bland annat att skillnaderna i yrkesval, och utbildningsval, blir större ju mer jämställt ett land är. I länder som Pakistan och Indien, som är mer ojämställda jämfört med de nordiska länderna, väljer män och kvinnor utbildningar och yrken mer likartat. Förklaringen kan vara att män och kvinnor kan välja vad som intresserar dem först när de är fria att välja yrke, och fattigdomen inte längre lurar runt knuten. Detta är en del av det som kallas jämställdhetsparadoxen.

Med deras forskning i ryggen återvänder Eia för att konfrontera de norska forskarna. De blir ställda, eftersom de har uppfattat honom som oförarglig och okunnig.

Resultatet blev slående. Norska samhälls-vetare, särskilt de med inriktning på genus, vägrade ta till sig annan forskning, av till synes ideologiska skäl. Genusvetaren Jørgen Lorentzen gick så långt att han ifrågasatte motivet till att någon forskare ens försöker hitta en biologisk grund för könsskillnader.

När Hjernevask sändes 2010 blev det en massiv tittarsuccé i Norge. Dessutom: de öronmärkta pengarna som det norska forskningsrådet hade gett genusvetenskap, 56 miljoner kronor per fyraårsperiod, drogs in. Efter det får genusvetenskapen i Norge, till skillnad mot i Sverige, konkurrera på lika villkor med annan vetenskap om forskningsmedel. Men programmet fick även andra effekter, berättar Eia:

– Debatten landade i att de socialkonstruktivistiska forskningsmiljöerna vi skildrade var ideologiskt präglade, att de vägrade ta in perspektiv om biologiska skillnader för att de ansåg sådan forskning som farlig och skadlig. Men det är ju inte därför vi har universitet. Vi har universitet för att vi ska diskutera idéer och komma fram till sanningen.

– Om man ska diskutera samhällsvetenskapliga fenomen i Norge måste man ta med det biologiska perspektivet om diskussionen ska kännas seriös. Det behövde man inte innan Hjernevask .

Men alla var inte lika positiva till programmet. Cathrine Holst är professor i sociologi vid Oslos universitet, uttalad feminist och forskar om kön. Hon var kritisk till att det bara var de norska forskarna som ifrågasattes, medan de internationella forskarna användes som ett slags facit. Trots det tycker hon ändå att programmet bidrog med viktiga perspektiv.

– Jag blev själv mer medveten om biologisk forskning. Och det var en viktig kritik som Harald Eia förde fram i Hjernevask , att samhällsvetare borde förhålla sig mer till biologisk forskning när det är relevant. Programmet fokuserade också på radikala konstruktivistiska doktriner – som att ”allt är socialt konstruerat”, ”verkligheten finns inte”, ”objektivitet är omöjligt”, och så vidare – som dessvärre har uppslutning inom genusvetenskapen. Det var hög tid att det gjordes, tycker jag.

Cathrine Holst får frågan om hon ser en motsättning mellan att vara feminist och att acceptera att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Är man per definition en antifeminist om man tycker att forskning om biologiska könsskillnader är relevant?

– Ingen forskning bör accepteras okritiskt, inte heller biologisk forskning. Men generellt ser jag ingen motsättning mellan att vara feminist och ta till sig att det finns biologiska könsskillnader.

Trots att Hjernevask haft enormt genomslag i Norge har den inte visats i Sverige. Faktum är att den knappt ens har diskuterats i Sverige, varken när den sändes eller senare, förutom i spridda blogginlägg och någon ledartext här och var. Hur kan det komma sig att ingen har kommit på idén att göra något liknande här?

Jo, Harald Eia försökte faktiskt med både SVT och UR. De senare skulle till och med få göra det gratis.

– Då fick jag veta via en bakkanal att de inte ville sända det eftersom de uppfattade programmet som ett ”ideologiskt högervridet projekt”. Det var lite dumt.

Något år senare hörde komikern Aron Flam av sig till Harald Eia för att få köpa rättigheterna att göra en svensk kopia, och fick välsignelsen att göra det utan kostnad om han lyckades sälja in idén. Han försökte med SVT i Stockholm, SVT i Göteborg och sedan med TV4. Alla sade nej.

Även psykiatern David Eberhard har ihop med journalisten Erik Hörstadius, och med uppbackning av producenten Karin af Klintberg, försökt sälja in idén att göra ett svenskt Hjernevask på SVT. I Aron Flams podd Dekonstruktiv kritik berättar han att det möttes av ett närmast totalt ointresse. SVT ansåg att det skulle vara en partsinlaga och att tittarna ändå inte är intresserade av frågan.

Frågan är när vi i Sverige kommer bli redo att konfronteras med vår egen Hjärntvätt .

Ledarskribent.

ivar.arpi@svd.se

  • Comments(1)//www.anti-pk-bloggen.se/#post21

Fråga Doktorn.

Feminism vs jämställdhetPosted by Torsten Sandström Mon, November 20, 2017 14:44:51

Fråga:

”Guillou: Vågar inte längre krama kvinnliga bekanta” (Rubrik från SvD 2017-11-20 i #MeToo-debattens svallvågor)

Doktorn svarar: Krama dina manliga vänner i stället, det är helt politiskt korrekt.


  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post16

Är Me-too ett medieproblem?

Feminism vs jämställdhetPosted by Torsten Sandström Fri, November 10, 2017 17:29:34

Det är uppenbart att inställningen till kropp och sexualitet tid efter annan förändras i samhället. Mycket tyder på en nutida minskad respekt för lagens gränser och en ökad nonchalans mot medmänniskorna. Grova sexövergrepp blir alltmer ett vardagsproblem. Hur detta ska förklaras är osäkert. Men en del pekar på att ökat mediesex, internets öppenhet, ny gängbildning och ökad invandring kan vara skäl till att män alltoftare går över gränsen och blir brottslingar. Mörkertalen är antagligen stora, särskilt när det gäller kränkningar som inte når upp till det som förbjuds i brottsbalken. Det finns alltså inte bara ökad kriminalitet utan också en sjunkande umgänges- och sexmoral, tycks det.

Ändå blir jag förvånad över svallvågorna kring det som kallas #Me too. Fram väller hundratals kvinnor och berättar om övergrepp, som dom utsatts för i förfluten tid. Man undrar varför dom inte gått direkt till polisen om dom utsatts för brott? Då hade i vart fall förövaren fått sig en näsbränna, även om brottet visar sig svårt att styrka och polisen lägger ned utredningen. Och är det en moralisk kränkning som inträffat – alltså något icke kriminellt – så kanske den klandervärda mannen bort skakas om rejält? Många av dom som nyss kommit ut i media som Me too-fall svarar att dom känt sig så förnedrade att dom avstått. Jag kan förstå vad dom menar. Men jag förvånas ändå över hur tuffa ministrar, skådespelare, journalister mfl visat så litet kurage i en utsatt position. Jag kan därför inte låta bli att fundera över tänkbara alternativa förklaringar.

Vilka är de kvinnor som trätt fram under #Me too? Har dom något gemensamt? Det officiella svenska svaret i feminismens Sverige är att sexövergrepp drabbar alla kvinnor (och att männen som grupp bär ett kollektivt ansvar). Men är det verkligen så? En snabb undersökning visar att Me-too-folket nästan alla jobbar i mediebranschen. Är detta en slump? En förklaring kan vara att modiga medietjejer vågar säga att nu är det nog. Men med tanke på att (merparten av) dom initialt valt tystnad övertygar inte denna förklaring.

Låt mig pröva en tänkbar alternativ bakgrund till mediernas #Me too. Vad är det som mediebranschens anställda har gemensamt? Jag kan snabbt se flera mönster. Det är en bransch som skapar stjärnor, ibland megakändisar. Det är en bransch med många karismatiska människor och massor av starka egon. Det är en bransch (nu filmens värld) där mannen normalt presenteras som stark och kvinnan som ljuvt svag. Det är en bransch där stora pengar finns att tjäna. Det är en hård bransch, med korta eller osäkra anställningsförhållanden och stora risker att hamna utan pengar. Det är en bransch med oregelbundna arbetstider, med en hel del ledighet varvad med nattligt dryckjom och festande. Det är en bransch där par- eller familjebildning påfallande ofta sker inom yrket. Och inte minst är det en bransch där kontakter i allmänhet knyts utan vanliga pappersmeriter, i stil med examina, betyg, referenser osv. "Förtjänst och skicklighet" och liknande grunder för jobb och befordran funkar nämligen dåligt inom mediernas värld. Rekryteringen blir där mer subjektiv, dvs öppen för personliga kontakter och relationer.

Genom denna hastiga branschanalys löper en röd tråd, ett tragiskt scenario, som jag tror läsaren börjar ana. Umgänge med karismatiska chefer är lockande. Det kan för övrigt ge ett snabbspår till jobb, befordran och bra pengar. Den personliga relationen till beslutfattande chef blir alltså på många vis guld värd. Det kan därför vara frestande att fjäska och flirta en del. Efter jobbet blir det kanske fest. Den egotrippade chefen känner sig beundrad och omtyckt. Han lovar brett och infriar mindre. Men i slutändan visar sig chefen vara en sexmarodör. Och ännu mycket längre fram i tiden ställer kvinnan upp som offer i # Me too.

Jag skriver inte detta för att försvara den manliga marodören. Verkligen inte. Men jag undrar om inte offret, nu kvinnan, också bär en liten del av ansvaret. I statsfeminismens hemland är delat ansvar aldrig aktuellt. Klasskampens paroller har här ersatts med en tvåpartskamp mellan könen: mannen är förtryckaren och kvinnan den utsatte – basta! Men nu måste vi skåda bortom drömmarnas Sverige och försöka se sanningen i vitögat. Den som ger sig in i en tuff bransch med stjärnglans och lockande belöningar på lut ska inte utsättas för kränkningar. Men jag tycker man kan kräva att den som med öppna ögon satsar på en hård och subjektivt färgad hantering agerar snabbt i rollen som offer och pekar ut den manliga marodören. Att 465 skådespelerskor reagerar gemensamt nu är förståeligt, men oj så sent.

Torsten Sandström

2017-11-10
  • Comments(1)//www.anti-pk-bloggen.se/#post13

Statsfeminism

Feminism vs jämställdhetPosted by Torsten Sandström Mon, November 06, 2017 10:25:16
Denna bild från SvD 2017-11-06 får fungerar som en vinjett till mitt kommande bloggtema om Feminism vs jämställdhet. När jag får tid ska jag närma mig detta getingbo. Från Lunds universitet finns minnsan en hel del att berätta...

Stort tack till SvD:s tecknare! Läs Ivar Arpis två bra artiklar om hur den svenska statliga genusvetenskapen försöker (?) ta över den fria utbilningen/forskningen/meningsutbytet:

https://www.svd.se/sa-blev-genusvetenskap-overkyrka-i-lund
https://www.svd.se/genusvetenskapen-tar-over-svenska-universitet

  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post10