Anti-PK-bloggen

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet.

I denna blogg ska PK-problematiken analyseras i en handfull perspektiv (se kategorier till höger).

google-site-verification: google77797f96df7eed03.html

Nihilism vs vetenskap

Nihilism vs vetenskapPosted by Torsten Sandström Tue, October 31, 2017 15:38:49

Den som läst mitt första blogginlägg under Om PK förstår att en av PK-lärans allvarligaste konsekvenser är nihilism. PK-samhället söker inte kunskap efter vad som är sant efter en sedvanlig vetenskaplig analys. Man har sitt eget kunskapssystem där den politiskt korrekta åsikten eller värderingen står i fokus. PK har sina egna dogmer, som helt enkelt slår fast (postulerar) vad som är sant, precis som den kristna kyrkan gjort, exv i frågan om att jorden är vårt planetsystems centrum (och inte solen). Förklaringen är ett förenklat strukturtänkande, med två motstående poler, där stark står mot svag, härskare mot förtryckt, ont mot gott osv. I feministernas strukturerade värld är kvinnan utsatt (fy den som vågar säga svag), medan mannen är förtryckare. Och detta alldeles oavsett om hur det faktiskt ser ut i det enskilda fallet.

I mitt första inlägg lyfter jag fram några vetenskapliga områden där PK ställer sann kunskap på huvudet: inom biologin, miljövetenskapen och pedagogiken. Det finns ytterligare exempel. Under rubriken Nihilism vs vetenskap tänker jag dryfta dessa viktiga frågor.

Torsten Sandström

2017-10-27  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post3