Anti-PK-bloggen

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet.

I denna blogg ska PK-problematiken analyseras i en handfull perspektiv (se kategorier till höger).

google-site-verification: google77797f96df7eed03.html

Boverket vill stoppa nyinstallation av vedspisar!

Om PKPosted by Torsten Sandström Thu, February 01, 2018 16:31:04

Humoristen och tänkaren Northcote Parkinson skapade 1957 det som brukar kallas Parkinson´s lag. Den bygger på studier av den offentliga byråkratins utveckling. En grundtes är att statliga institutioner ständigt ökar personalstyrkan, oberoende av vilket arbetsresultat som åstadkoms.

På Boverkets hemsida kan vi idag läsa att myndigheten söker 35 nya chefer (det finns redan 250 anställda). Samtidigt läser vi i tidningarna att det tar flera år längre för en svensk byggare än en tysk att – från idé/ritning till inflyttning – uppföra ett flerfamiljshus. Byggtid och kostnader ökar nämligen rejält pga den detaljreglering som Boverket sedan länge står bakom. Myndigheten har format mängder av fördyrande detaljkrav på byggkvaliteten, i stället för att låta byggarna och de boende (via marknaden) själva komma överens om standard och bopriser.

Jag menar att Boverkets uppgifter och personalstyrka kraftigt måste beskäras. Annars kommer myndigheten snart att göra boende i Sverige rekorddyrt, opraktiskt och glädjelöst. Men min önskan kommer inte att gå i uppfyllelse. Parkinson skriver nämligen följande om byråkratens sysslor: "En arbetsuppgift kommer att utvidga sig så att den fyller den tid som är tillgänglig för att utföra den." Vad som än händer verkar byråkratin alltså för sin expansion. Nya regler och krav uppfinns alltså hela tiden. Vårt framtida boende tycks alltså dystert. Utan vedspis i köket på lantstället.

Torsten Sandström

2018-02-01  • Comments(1)//www.anti-pk-bloggen.se/#post30