Anti-PK-bloggen

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet.

I denna blogg ska PK-problematiken analyseras i en handfull perspektiv (se kategorier till höger).

google-site-verification: google77797f96df7eed03.html

Här dansar Fridolin…

Elitens prästerskapPosted by Torsten Sandström Mon, February 12, 2018 11:06:49

Skolministern talar sig varm för en läsa-, skriva- och räknagaranti. Precis som om färdigheter av detta slag kan garanteras, såsom kvaliteten på en bil. All kompetens beror ju på individen, familjen, lärarna och inte minst den som ska bedöma om ett mål uppnåtts. Det är rena löjan att med juridikens term garanti försöka skapa något som inte går att trolla fram med ord eller regler. Men Fridolin tror att han kan ”säkerställa” det mesta i samhällslivet.

Det är klart – och rättvist – att valet 2018 inte kommer att bli i den sköna höstskörd för Fridolin som Karlfeldt diktar om. Lika klart är att politikens Fridolin varken talar med ”bönder på böndernas sätt” eller ”med lärde män på latin”. Hans snack är nämligen rena smörjan! Han valsar bara.

Torsten Sandström

2018-02-12

  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post33