Anti-PK-bloggen

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet.

I denna blogg ska PK-problematiken analyseras i en handfull perspektiv (se kategorier till höger).

google-site-verification: google77797f96df7eed03.html

Långa pekpinnar och dubbel moral.

Elitens prästerskapPosted by Torsten Sandström Sat, February 17, 2018 11:42:37

Programdirektören på SVT Lena Glaser argumenterar i SvD 2018-02-05 för Melodifestivalen och liknande program i den egna kanalen, som finansieras genom tvångsavgifter från folket. Hon menar att program av denna typ engagerar, ”utmanar normer och konventioner” och skapar gemensamma upplevelser. Ja, hon ser dom som viktiga ritualer, som skapar sammanhållning i landet. Program av detta slag anser hon särskilt viktiga i tider ”när polariseringen i samhället ökar”. Programmet fyller enligt henne en viktig funktion vid sidan om många smala inslag från tevebolaget. SVT vill nämligen värna ”om alla människors lika värde.”

Jag förstår att en programansvarig är nöjd med de egna valen. Jag förstår också vad hon tror att Mello ska åstadkomma. Genom att lyfta fram sångare av olika etnicitet, hudfärg språk, sexuella preferenser vill hon bygga upp vad hon kallar en ”lägerelds-tv”, en tittargemenskap. Med denna ambition är det helt rimligt att även funktionsnedsatta uppträder framför bålet – varken Edward Blom eller Jonas Gardell har nämligen märkbar sångröst. Jag har inget mot att minoritetsgrupper uppmärksammas. Att de ska värnas framgår som alla vet redan av en rad lagbestämmelser, till och med på grundlagsnivå, se 1:2 Regeringsformen. Så det förefaller som SVT:s programchef slår in öppna dörrar.

Men det intressanta är enligt min mening visionen om en samling av folket framför lägerelden. Grillfester, majbål och liknande brukar rikta sig till människor som själva valt att delta i arrangemanget. Man har ofta själv köpt korven eller valt vem eller vilka man ska umgås med. Men i Mellofallet rör det sig om en superbrasa som arrangerats av främlingar och finansieras med medel som avtvingats svenska folket. 200 kronor per familj i inträdesavgift, månad efter månad.

SVT:s vilja att främja en rituell gemenskap kring allas lika värde är, som jag ser det, en del i svensk offentlig massrörelse till stöd för olika minoriteter. Frågan är därför hur stor polariseringen i samhället egentligen är (dvs det onda som SVT oroas över). Eller med andra ord hur allvarligt är hotet i dagens Sverige mot idén om människors lika värde? Enligt min mening är medborgarnas uppslutning kring likhetstanken idag mycket hög. Det tycks därför som behovet av ytterligare insatser är ganska begränsat. Men massrörelsen funktion är just att driva en fråga utan hänsyn till hur kritiskt läget är. En frälsningsrörelse måste ständigt hållas varm. Varenda risk för avhopp från rörelsen måste avvärjas. Massdop rekommenderas. Därför driver den svenska staten en rad moraliska upprustningsprojekt visavi medborgarna. Pekpinnarna viner i luften. Det rör sig just om de grundlagsreglerade målsättningarna, som jag nyss pekat ut som redan väl förankrade i breda folklager. Personligen ogillar jag att utsättas för statlig propaganda, alldeles oavsett innehållet. I Mello syns tydligt hur programledningen riggar opinionsbildningen. SVT ikläder sig rollen som scoutledare eller prussiluska.

Låt mig till sist ställa till ett större bråk framför lägerbrasan. SVT:s idé om program som skapar sammanhållning är nämligen högintressant. Vad ska man då säga om det massiva underhållningsvåld som SVT bjuder ut dag efter dag? Är inte mängden pistolskott, bombkrevader, dödsvrål, slagsmål, ångestutbrott, blodskvätt, skrikande bildäck mm något som SVT kan låta konkurrentföretagen sända? Nej, SVT inte bara köper brutaliteter utifrån, utan producerar själv våldsfilmer, som upprepade trailers dagligen lockar tittarna till. På så vis är faktiskt SVT en motor i spridningen av en våldskultur i det svenska samhället. Vuxna, ungdomar och barn slukar mediavåldet. Hot och tvång framstår (för några) som en tänkbar metod för problemlösning. Här bygger enligt min mening det ”statsstyrda” tevebolaget en oväntad gemenskap. Blir folk osams framför brasan av brinnande bildäck, så skjut eller dra kniv! En ny form av folklig sammanhållning skapas alltså kring brottets arena. Och den har definitivt inte stöd i svensk lagstiftning (men uppenbarligen av politikerna bakom SVT).

Min slutsats av exemplen Mello och underhållningsvåldet är att SVT talar med kluven tunga. SVT och programdirektören Glaser satsar egentligen inte på någon av de två nöjesvarinterna på grund av deras rituella eller sammanhållande karaktär. Förklaringen är i stället att SVT måste möta konkurrensen från det mer vulgära nöjesutbud som TV3 och TV4 mfl erbjuder via bla Kinneviks och Bonniers mediakoncerner. Då SVT i programtablån kallar till lägerelden måste man helt enkelt ge de tvångsbetalande tittarna valuta för avgiftspengarna. Övergrillade Mellokorvar och hårdstekta Våldsburgare serveras därför på löpande band. Arrangören SVT levererar uppenbarligen det som personerna bakom ägarstiftelsen önskar. Med ena handen presenteras oro över skjutningar i förorterna. Med den andra serveras brutalt och bestialiskt våld.

Torsten Sandström

2018-02-17

Stilbildare från SVT?  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post34