Anti-PK-bloggen

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet.

I denna blogg ska PK-problematiken analyseras i en handfull perspektiv (se kategorier till höger).

google-site-verification: google77797f96df7eed03.html

En färsk bok med nytänk!

Om PKPosted by Torsten Sandström Wed, February 21, 2018 11:47:41
Som bloggare är det förstås tillåtet att tala i egen sak. Därför flaggar jag idag för min senaste bok, som utkommit i dagarna. Är du intresserad av mer information, så kolla Norstedts juridik, Adlibris, Bokus mfl.

Förmögenhetsrätten rör regler om omsättning av saker (exv varor) och tjänster via kontrakt. Det som främst förefaller nytt i boken är tvärgången, dvs den samlade behandlingen av de många gemensamma regler som löper genom flera avtalstyper. Nytt är även en realistisk styckning av kontraktsreglerna utifrån deras effekt, dvs deras rättsverkningar i verkligheten, såsom efter prestationernas objekt, subjekt samt verkan i tiden och rummet.

Jag är övertygad om att kontraktsrätten blir enklare att förstå på så vis. En mer samlad bild uppstår av regelproblem som framstår som konkreta.

Torsten Sandström
2018-02-21
  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post35