Anti-PK-bloggen

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet.

I denna blogg ska PK-problematiken analyseras i en handfull perspektiv (se kategorier till höger).

google-site-verification: google77797f96df7eed03.html

Ny svensk politisk karta?

Om PKPosted by Torsten Sandström Tue, May 01, 2018 11:57:14Fria tankar med anledning av en mycket intressant (men svårläst) artikel av docent Jens Stilhoff Sörensen, Så blev vänstern ett hot mot arbetare, SvD 2018-05-30. Några av hans idéer stämmer med den bild jag presenterat i olika blogginlägg. Jag ansluter mig som framgått till mellanpositionen.

Jag återkommer till dessa frågor.

Torsten Sandström
2018-05-01”Så blev vänstern ett hot mot arbetare” "... kan återskapas riskerar vi att förlora såväl den liberala demokratin som EU, skriver Jens Stilhoff Sörensen, docent och lektor i globala studier..."

  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post54