Anti-PK-bloggen

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet.

I denna blogg ska PK-problematiken analyseras i en handfull perspektiv (se kategorier till höger).

google-site-verification: google77797f96df7eed03.html

Kvoteringssamhället

Om PKPosted by Torsten Sandström Sat, May 04, 2019 21:11:33


Har du tänkt på hur budskapen från staten och de stora mediehusen alltmer vinklas. Med det menar jag att avsändarna medvetet funderat ut hur ett meddelande bör presenteras för att stämma med de värderingar som gäller. Även om jag är hyperkänslig mot allt slag av styrd presentation menar jag att den svenska utvecklingen har gått för långt. Varför inte låta läsare och lyssnare själva ta ställning och reda ut de bakomliggande fenomen som de nya makthavarna önskar styra över. Är inte de vanliga medborgarna mogna till detta? Eller är det så att staten och medierna måsta styra våra tankar?

Tydligt är att den svenska eliten har bestämt sig för styrning. Det är uppenbart om du bläddrar i en tidning eller knäpper på SR/SVT. Tydligast syns det i ämnen som är brett folkliga, dvs frågor som drar mest intresse till sig hos folk i allmänhet. Här slår eliten till! Typexemplet är sport. På SVT/SR och de stora medierna har man därför bestämt sig för att styra de sportintresserade i den riktning som makthavarna gillar. Det rör sig om klart planerade aktioner. Det råder ingen tvekan om att frågan behandlats på sammanträden inom medierna beslutsorgan. Därför blir det som följer:

- Formen. Först måst den som presenterar ett inslag ha rätt kön samt rätt etniskt ursprung. Följden har blivit många kvinnliga presentatörer. Gärna invandrare. En språklig brytning eller stapplande språk ger även en tydlig signal i den riktning eliten önskar.

- Innehållet. Förr presenterades ett inslag som ”herrfotboll” eller ”damidrott” osv. Det var bra anser jag. För publiken var detta god information om vad som komma ska. Men det är numera dödskallemärkt. Nu måste mottagaren själv sköta denna gallring (och tvingas ta del av information som han/hon är ointresserad av). Först efter en kort stunds lyssning eller läsande får vi veta om ett inslag är intressant för just mig.

Ett annat exempel på när vi ska tvingas på innehållet i ett budskap – eller själva måste gallra – är idrottsinslag rörande aktörer som är handikappade eller skadade (genom olycksfall på någon av de stora arenorna). Här anser makthavarna nämligen att vi måste visa medkänsla. Och alltså delta. Om svenskar inte kan vinna vanliga medaljer så klarar vi kanske paralympics!

Det är själva meningen. Vi ska nämligen översköljas av uppgifter som vi inte särskilt önskar ta del av. Tanken är att vi på så vis ska indoktrineras att tycka och tänka på det nya vis som samhällseliten önskar. Det är möjligt att nya tankar eller värderingar härom är bra. Men varför inte låta var och en själv göra sitt val och undvika att bli tvångsmatad?

Någon kanske tycker att elitens plan är helt okej. Men inte jag. Jag menar att planerad information av visst slag är propaganda. Då det förr hände i Pravda var saken klar. Vi gjorde tummen ned åt ryssarna och tyckte att de var robotgrobianer. Men nu sker det var dag i svenska medier och ingen vågar ifrågasätta budskapen. Det är för djävligt. Men så funkar det svenska kommando- eller kvoteringssamhället. Det intressanta är att du och jag betalar för propagandan. Antingen genom statligt tvång att betala avgift till SR/SVT eller genom den tidningsprenumeration vi betalar.

Än så länge!  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post305