Anti-PK-bloggen

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet.

I denna blogg ska PK-problematiken analyseras i en handfull perspektiv (se kategorier till höger).

google-site-verification: google77797f96df7eed03.html

Vad har klimat och feminism gemensamt?

Om PKPosted by Torsten Sandström Wed, May 22, 2019 22:07:46

Min fråga rör varför dessa två ämnen hör samman.

I det korta perspektivet är svaret SVT Rapport 2019-05-22 kl 19.30. Först fem minuter om miljöalarmism. Ensamt agerande bara ett antal intervjupersoner som själva har klimatångest eller jobbar på lobbyorganisationer för klimatkris. Inga kritiska invändningar alls. Saken anses klar. Vi går under snart.

Därefter två minuter på Rapport samma kväll om Ester Blenda Nordström, en feministisk aktivist och pionjär, som i början av 1900-talet skrev kritiska samhällsreportage. Hennes kön är anledningen till reportaget, det framgår tydligt. Hon hyllas just nu i en utställning på Skarhult i Skåne, där slottsfrun själv talade stort om sin egen idé.

I det längre perspektivet rör det ämnen som ger prov på hur hur ett skattefinansierat mediehus bedriver propaganda. Dag efter dag maler budskap på, igen och igen. Samma teman lyfts fram. Meningen är att svenska folket ska förstå vad som är viktigt i makthavarnas ögon. Det innebär att SVT försöker tala om vad du och jag ska intressera oss för och hur vi ska tänka. Alltså en nutida version av SVT Pravda. Eller en mildare variant av Rapport i nordkoreansk teve. År 2019. I Sverige, förlåt Absurdistan. För inte så länge sedan var vi ett fritt folk.

  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post320