Anti-PK-bloggen

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet.

I denna blogg ska PK-problematiken analyseras i en handfull perspektiv (se kategorier till höger).

google-site-verification: google77797f96df7eed03.html

Sverige är lockande för asylsökande

Om PKPosted by Torsten Sandström Sat, June 29, 2019 13:53:48


Min rubrik är ingen nyhet. Men här en text som ger tydligt besked. Juridikdocenten och fd domaren Eva Edvardsson klarlägger i en debattartikel i dagens SvD hur den svenska asylrätten sockras i den praktiska tillämpningen. Hon talar om en slags "pull effekt" - en rätt för asylsökande att stegvis dra åt sig - eller välja - nya argument för prövning. På så vis framträder ett helt annat och generösare regelsystem. Invandrare som vägras asyl ges alltså möjlighet att byta spår och på så vis klamra sig fast i Sverige.

Trots ett kort format är artikeln detaljrik. Den är läsvärd.

https://www.svd.se/justera-pull-effekterna-i-utlanningslagen

Att den svenska välfärden är generös gör förstås vårt land extra attraktivt för invandring. Jag menar att svenska skattebetalare i rimlig utsträckning bör dra sitt strå till stacken och hjälpa folk på flykt. Jag vet att inte alla tycker som jag. Men åtskilliga vill vara ännu mer generösa. Hjälpen bör ske via flyktingläger och alltså i ordnade former, enligt min mening. Däremot vill få svenskar att nationen ska vara världsmästare i asyl, med de stora problem som blir följden avseende boende, arbete, skolstök och brottslighet.  • Comments(0)//www.anti-pk-bloggen.se/#post353