Anti-PK-bloggen

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet.

I denna blogg ska PK-problematiken analyseras i en handfull perspektiv (se kategorier till höger).

google-site-verification: google77797f96df7eed03.html

Socialpolitiskt spelmissbruk

Om PKPosted by Torsten Sandström Wed, January 30, 2019 11:32:58

Flera gånger varje dag upptäcks problem inom välfärden. Ofta beror det på medial granskning. Trots existensen av omfattande regelsystem visar det sig att de många tusen personer som ska tillämpa normerna inte känner till dem eller hanterar dem fel. Delvis är det naturligt att fel inträffar ibland, särskilt som paragrafer är krångliga. Men delvis är orsaken bristande kompetens inom olika myndigheter, där chefer tillsatts utan tillräcklig utbildning eller erfarenhet för sina uppgifter. Ifall kunskaper och förmåga saknas blir det ofta fel, helt enkelt. Och utan att nya normer måste skrivas. Detta vet alla kloka människor.

Varför tar myndighetspersoner som trampat snett till det tombolaspel som skissas ovan? Varför säger dom att nya riktlinjer ska utfärdas eller ännu oftare att ”vi måste se över våra rutiner”? Varför rullar tombolans hjul runt, runt, runt i vårt land? En första förklaring är den svenska byråkratin, som växer snabbt och hopar människor utan tillräckliga regelkunskaper. Myndigheter vill gärna framställa sig som glansfulla, i synnerhet om man vill öka antalet nya befattningshavare. En andra orsak till tombolan är därför att myndigheter inte är villiga att erkänna fel. Man glider undan med hjälp av regeltrixet gång på gång. Särskilt pinsamt är förstås att erkänna misstag som tidigare inträffat och nu alltså upprepas. Så talet om nya rutiner avser att slå blå dunster i ögonen på medborgarna. De ska fås att tro att ett problem inte kommer att uppstå igen efter att nya regler är på plats. Men alla vet att övertramp ändå riskerar att ske snart. Sådan är verkligheten.

Tombolan snurrar i Sverige som en evighetsmaskin. Den rätta vägens politik är därför färre, men tydligare regler. Dagens välfärdsystem och den omfattande socialförsäkringsbalken är en regeldjungel. Dessutom krävs färre, men mer kompetenta byråkrater. Personer som är pålästa och vågar ta sitt ansvar om det går snett. Personer som kan tänka fritt och bruka sitt förnuft ifall regler är krångliga. Nya rutiner är givetvis ingen garanti mot framtida fel. Den sociala tombolan är ett fult reptrick. Spelmissbruket måste upphöra och ersättas av ett rakt och öppet samtal.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.