Anti-PK-bloggen

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet.

I denna blogg ska PK-problematiken analyseras i en handfull perspektiv (se kategorier till höger).

google-site-verification: google77797f96df7eed03.html

Skräck- och skrämseltaktik

Om PKPosted by Torsten Sandström Sat, June 22, 2019 20:48:20

Även om ordet terror är för starkt är det en liknande taktik som numera brukas av etablissemangets politiker och medier. I miljödebatten är det legio. Klimatet och djurarter i riskzonen presenteras som ett undergångsscenario, påminnande om Noaks båtbygge för rädda livet på jorden. I morgon är det slut med oss, säger snart SvD. Vidare projiceras andra världskrigets skräckhändelser för sjuttiofem år sedan som om de håller på att återvända i idag. Främst är det Hitlers skugga som medierna låter falla över partier som etablissemanget ogillar (Bondeförbundets och Högerpartiets förvillelser beskrivs däremot endast olyckliga snedtramp).

Terror med bomber och våld är självklart något förskräckligt. Detsamma gäller enligt min mening skräckbilder som manas fram via propaganda. Detta oavsett de samhällsproblem som står i fokus. Terrorn stänger nämligen dörren till det öppna samtalet. En sansad debatt för och mot blir omöjlig. Det gör att folk agerar under påvekan av skrämsel. Då fattas sällan goda politiska beslut.

Jag delar inte den politiska retoriken hos Europas rörelser på högerkanten. Men dagens Ungern, Polen, Italien, Österrike osv kan inte jämföras med 1930-talets. Deras åsikter elimineras inte genom etablissemangets skräckbilder. Högerns retorik sammanhänger delvis med europaelitens tafatthet och manipulationer. Däremot kan metodisk och öppenögd kritik få verkan, såväl avseende miljön som högern inom Europa. Terrorscenarier medför däremot endast låsningar. De kritiserade känner inte igen sig och uppfattar motståndarna som infama.

Rätt taktik pekas enligt min mening ut av Karl Popper och George Soros: Det öppna samtalet på förnuftets grund.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.